Natima och ABO-Verken

Om oss

Vår affärsidé

Vi bedriver legotillverkning i termoplaster inom formsprutning och vakuumformning. Formsprutning upp till 500 ton låskraft och vakuumformning med formningsyta upp till 1000×1000 mm. Vi koncentrerar oss på korta till medellånga serier, detta till bästa kvalité och högsta leveranssäkerhet. Vår styrka är att erbjuda en helhetslösning från idé till en leveransklar produkt. Vi erbjuder sidotjänster som inköp, tryck, lagerhållning, logistik m.m.

Ägande- och koncernförhållande

ABO-Verken och Natima AB ägs idag till 100 procent utav Investmab AB

Produktsortiment

Legotillverkning bl. a tekniskt formgods till elektronik-, livsmedel-, bygg- och medicinindustri samt fritidsartiklar.

Hör av dig

Vi svarar oftast inom 24 timmar

Kvalité och miljö

Natima är certifierade enligt ISO 9001:2015 och har därmed ett kvalitetssystem utformat så att det uppfyller våra och kundernas krav på en väl fungerande kvalitetssäkring.

Vi arbetar med detaljerade kvalitetskrav och tillverkningsrutiner och är erkända för väldigt hög kvalitetsnivå. Vi nyinvesterar ständigt i vår tillverkningsutrustning för att minska energibehovet och höja produktionssäkerheten och har väl utvecklade miljörutiner.

Några av produkterna vi tillverkar är i biobaserade och återvunna material vilket naturligtvis är ett stort steg för mindre miljöpåverkan.

Ladda ner ISO-Certifikatet här.

Personal

Erfarna medarbetare som garanterar bästa kvalité och högsta leveranssäkerhet

Portrait of Stefan Forsen

Stefan Forsén

VD

Portrait of Martina Forsen

Martina Forsén

Kundservice/Ekonomi

Portrait of Jesper Delehag

Jesper Delehag

Kvalité